Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU

Kontakt

Adres szkoły

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Mińsku

ul. Sołomiennaja 23, Mińsk, Białoruś
Kod pocztowy: 220088
Telefon: +375-29-77-62-693
E-mail: minsk@orpeg.pl

Адрес школы

Школa Пoльскaя при Посольстве Республики Польша в г. Минске

ул. Coлoмeннaя 23, г. Минск, Беларусь
Почтовый индекс: 220088
Телефон: +375-29-77-62-693
E-mail: minsk@orpeg.pl

 

Zainteresowanych językiem polskim oraz kulturą Polski zapraszamy na strony:

www.orpeg.pl

www.instpol.by

www.men.gov.pl

www.minsk.msz.gov.pl