Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU

Grono pedagogiczne

Kadra pedagogiczna Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku jest doskonale przygotowana merytorycznie do zajęć. Nauczyciele ukończyli wymagane kursy kwalifikacyjne:

  •  „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na I etapie edukacyjnym”.
  • „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacyjnym”
  • „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w kl. IV – VI w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą”.

Kadra pedagogiczna stale kształci się uczestnicząc na licznych kursach doskonalących oraz warsztatach metodycznych prowadzonych dla nauczycieli.