Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU

Akty prawne

Statut Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku znajduje się w pokoju nauczycielskim szkoły i jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Szkoły.