Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Mińsku ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2020/21.
Przyjmujemy dzieci urodzone w 2013 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w przypadku wolnych miejsc – dzieci urodzone w 2014 r., a także dzieci starsze do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Wszystkie dzieci powinny spełniać obowiązek szkolny w szkołach lokalnych.

Zapisy do szkoły odbywają się w 2 turach:

  • od 04.05.2020 r. do 15.06.2020 r.
  • od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r.

W celu zapisania dziecka do naszej placówki prosimy pobrać Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły Polskiej na rok 2020/2021, wypełnić go, zeskanować i przesłać na pocztę elektroniczną na adres: minsk@orpeg.pl

Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminie wcześniejszym. Dokumentacja, która wpłynie przed lub po terminie, nie będzie rozpatrywana przez Komisję rekrutacyjną.
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!