Zapisy do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Mińsku ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2019/20. Przyjmujemy dzieci urodzone w 2012 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w przypadku wolnych miejsc – dzieci urodzone w 2013 r., a także dzieci starsze do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej w Mińsku wraz z wykazem wymaganych dokumentów.

Zapisy do szkoły odbywają się w 2 turach:

  • od 01.05.2019 r. do 15.06.2019 r.
  • od 01.09.2019 r. do 15.09.2019 r.

Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminie wcześniejszym. Dokumentacja, która wpłynie przed terminem, nie będzie rozpatrywana przez Komisję rekrutacyjną.

Dokumentację rekrutacyjną należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: minsk@orpeg.pl