Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU

Aktualności

O szkole

O szkole

Zasady funkcjonowania Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. nr 194, poz. 1986).

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego mają możliwość nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym (zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla Szkół Polskich i planami nauczania). Szkoła wydaje świadectwa MEN.

Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU

Adres:

ul. Sołomiennaja 23, Mińsk, Białoruś