"Zapal znicz na polskiej mogile"

"Zapal znicz na polskiej mogile"
Zgodnie z długoletnią już tradycją zapraszam całą społeczność Szkolego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Mińsku na oddanie pamięci i hołdu tym wszystkim Polakom, którzy już odeszli. Posprzątamy groby, zapalimy znicze, pomodlimy się za zmarłych. Spotykamy się 31 października 2017 r. o godzinie 11.00 przy głównej bramie polskiego cmentarza w Mińsku, tj. Cmentarz Kalwaryjski ul. Prityckogo 62, Mińsk.
Zapraszam serdecznie
Kerownik SPK w Mińsku