SPIS PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019

SPIS PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA 1 - edukacja wczesnoszkolna
"Nasz Elementarz", aut. m. in. M. Lorek. Wydawnictwo MEN.
KLASA 2 - edukacja wczesnoszkolna
"Nasza szkoła", aut. m. in. M. Lorek. Wydawnictwo MEN.
KLASA 3 - edukacja wczesnoszkolna
"Nasza szkoła", aut. m. in. M. Lorek. Wydawnictwo MEN.
KLASA 4
j. polski:
„Słowa z uśmiechem 4”. Literatura i kultura oraz Nauka o języku Ortografia, aut. m. in. E. Horwath. Wydawnictwo WSiP.
wiedza o Polsce:
W. Surdyk-Fertsch, B. Olszewska - "My i historia", klasa 4, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN.
KLASA 5
j. polski:
„Słowa z uśmiechem 5”. Literatura i kultura oraz Nauka o języku Ortografia, aut. m. in. E. Horwath. Wydawnictwo WSiP.
wiedza o Polsce:
W. Surdyk-Fertsch, B. Olszewska - "My i historia", klasa 5, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN.
KLASA 6
j. polski
„Słowa z uśmiechem 6”. Literatura i kultura oraz Nauka o języku Ortografia, aut. m. in. E. Horwath. Wydawnictwo WSiP.
wiedza o Polsce
W. Surdyk-Fertsch, B. Olszewska - "My i historia", klasa 6, WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN.
KLASA 7
j. polski:
J. Kościerzyńska - "Nowe słowa na start", Podręcznik do języka polskiego dla klasy VII SP. Wydawnictwo Nowa Era - (dostosowany do nowej podstawy programowej).
J. Kuchta „Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń”. Do języka polskiego dla klasy VII SP. Wydawnictwo Nowa Era - (dostosowany do nowej podstawy programowej).
wiedza o Polsce:
Janusz Ustrzycki „Historia 1” Wydawnictwo OPERON.
Iwona Janicka "Dziś i jutro" część 1 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wydawnictwo Nowa Era.

GIMNAZJUM
KLASA 2
j. polski:
W. Bobiński - "Świat w słowach i obrazach", Jezyk polski 2-podręcznik Wydawnictwo WSiP - (dostosowany do nowej podstawy programowej).
Zofia Czarniecka - Rodzik „Gramatyka i stylistyka 2”. Wydawnictwo WSiP.
wiedza o Polsce:
Janusz Ustrzycki „Historia 2” Wydawnictwo OPERON.
Roman Malarz „Puls Ziemi 3” Wydawnictwo NOWA ERA.
KLASA 3
j. polski:
W. Bobiński - "Świat w słowach i obrazach", Jezyk polski 3-podręcznik Wydawnictwo WSiP - (dostosowany do nowej podstawy programowej).
Zofia Czarniecka - Rodzik „Gramatyka i stylistyka 3”. Wydawnictwo WSiP.
wiedza o Polsce:
Janusz Ustrzycki „Historia 3” Wydawnictwo OPERON.
Roman Malarz „Puls Ziemi 3” Wydawnictwo NOWA ERA.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KLASA 1
j. polski:
Krzysztof Mrowcewicz „Przeszłość to dziś” kl. I, część 1, Wydawnictwo STENTOR.
Aleksander Nawarecki, Dorota Siwicka „Przeszłość to dziś” kl. I, część 2, Wydawnictwo STENTOR.

KLASA 2
j. polski:
Ewa Paczoska „Przeszłość to dziś” kl. II, część 1, Wydawnictwo STENTOR.
Jacek Kopciński „Przeszłość to dziś” kl. II, część 2, Wydawnictwo STENTOR.

KLASA 3
j. polski:
Jacek Kopciński „Przeszłość to dziś” kl. III, Wydawnictwo STENTOR.

wiedza o Polsce klasa I - III LO
Dziurok Adam, Gałęzowski Marek, Kamiński Łukasz „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989” Wydawnictwo: IPN.
Wojciech Wiecki „Geografia” kl. III, Wydawnictwo: OPERON.