Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Mińsku

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Mińsku
ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/26) na rok szkolny 2018/2019.
Szczegóły w załączniku.