Grono pedagogiczne

 Kadra pedagogiczna Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku jest doskonale przygotowana merytorycznie do zajęć. Nauczyciele ukończyli wymagane kursy kwalifikacyjne:

  •      „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczaniaw zakresie edukacji wczesnoszkolnej na I etapie edukacyjnym”.
  •      „Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacyjnym”
  •     Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w kl. IV – VI w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcącychza granicą”.

 Kadra pedagogiczna stale kształci się uczestnicząc na licznych kursach doskonalących oraz warsztatach metodycznych prowadzonych dla nauczycieli.