Akty prawne

Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Mińsku znajduje się w pokoju nauczycielskim szkoły i jest dostępny do wglądu w godzinach pracy SPK.