AKTUALNOŚCI

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Mińsku ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2020/21.
Przyjmujemy dzieci urodzone w 2013 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w przypadku wolnych miejsc - dzieci urodzone w 2014 r., a także dzieci starsze do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Wszystkie dzieci powinny spełniać obowiązek szkolny w szkołach lokalnych.

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Mińsku ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2019/20. Przyjmujemy dzieci urodzone w 2012 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w przypadku wolnych miejsc - dzieci urodzone w 2013 r., a także dzieci starsze do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej w Mińsku wraz z wykazem wymaganych dokumentów.

"Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą"

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z instytucjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą w obszarze edukacji, tj. z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przygotowało informator "Wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim za granicą".
Poradnik do zapoznania się w załączeniu.

Wycieczka uczniów SPK Mińsk do Muzeum Wańkowiczów.

Dnia 26 maja 2018 roku grupa uczniów klas starszych SPK w Mińsku wraz z opiekunami wybrała się na wycieczkę do Dworu Wańkowiczów.

Dwór Wańkowiczów w Górnym Mieście w Mińsku to dwór w stylu klasycystycznym z końca XVIII wieku, należący w przeszłości do rodziny Wańkowiczów. Między innymi mieszkał w nim malarz Walenty Wańkowicz (1799-1842).

W XIX wieku dwór pełnił funkcję salonu artystycznego. We dworze bywali Jan Damel, Stanisław Moniuszko, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Władysław Syrokomla – przyjaciele Władysława Wańkowicza.

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

REKRUTACJA W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM
PRZY AMBASADZIE RP W MIŃSKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

1. Zapisy do szkoły odbywają się w 2 turach:
• od 01.04.2018r. do 15.06.2018r.
• od 01.09.2018r. do 15.09.2018r.
Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminach wcześniejszych. Dokumentacja, która wpłynie przed terminem, nie będzie rozpatrywana przez komisję rekrutacyjną.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do SPK Mińsk 2018-19.

Wycieczka uczniów SPK Mińsk szlakiem Adama Mickiewicza

Dnia 24 grudnia 2017 roku będziemy obchodzić 219 rocznicę urodzin wielkiego polskiego wieszcza narodowego – Adama Mickiewicza. Jego bliska sercu ziemia rodzinna leży na terytorium obecnej Białorusi. Grupa uczniów SPK w Mińsku wraz z panią kierownik, nauczycielką oraz kilkoma rodzicami z Rady Rodziców 26 listopada 2017 roku wybrali się na wędrówkę śladami Adama Mickiewicza.

"Zapal znicz na polskiej mogile"

"Zapal znicz na polskiej mogile"
Zgodnie z długoletnią już tradycją zapraszam całą społeczność Szkolego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Mińsku na oddanie pamięci i hołdu tym wszystkim Polakom, którzy już odeszli. Posprzątamy groby, zapalimy znicze, pomodlimy się za zmarłych. Spotykamy się 31 października 2017 r. o godzinie 11.00 przy głównej bramie polskiego cmentarza w Mińsku, tj. Cmentarz Kalwaryjski ul. Prityckogo 62, Mińsk.
Zapraszam serdecznie
Kerownik SPK w Mińsku

Subskrybuj przy Ambasadzie RP w Mińsku RSS